Skip to main content


安衛單位(人員)備查名冊
事業單位依據職業安全衛生法報備之安衛單位(人員),轄區勞動檢查機構備查結果情形查詢


欄位說明 : 登錄編號;登錄日期;事業單位名稱(工程名稱);來文字號;來函日期;勞工安全衛生管理員人數;勞工安全管理師人數;勞工衛生管理師人數;甲種勞工安全衛生業務主管人數;乙種勞工安全衛生業務主管人數;丙種勞工安全衛生業務主管人數

96865657202310200004 1121026 鉅橡企業股份有限公司佳里廠 未具文號 1121020 1 1 0 1 0 0
73008303202310240007 1121026 大成長城企業股份有限公司食品廠嘉義廠 1 0 0 2 0 0
55336845202310260005 1121026 台灣佳能股份有限公司嘉義一廠 1121026 3 0 1 2 0 0
12320400202310110005 1121026 兆赫電子股份有限公司嘉太廠 未具文號 1121020 2 1 0 3 0 0
83152517202310260001 1121026 香港商世界健身事業有限公司鹿港分公司 1121026 0 0 0 1 0 0
58815502202310160001 1121026 國立彰化師範大學 1 0 0 1 0 0
54392329202310180001 1121026 和德昌股份有限公司花壇中山分公司 0 0 0 0 1 0
12491656202310240001 1121026 康揚特殊美術印刷股份有限公司 0 0 0 0 1 0
54168835202310200001 1121026 永豐餘生技股份有限公司士東分公司 0 0 0 0 1 0
70847135202310200001 1121026 永豐餘生技股份有限公司 0 0 0 0 1 0
69522026202202080006 1121026 正龍鐵材工廠股份有限公司 未具文號 1121025 0 0 0 1 0 0
12561619202310250001 1121026 第一商業銀行股份有限公司松江分公司 0 0 0 0 1 0
84189219202307060009 1121026 后里第一淨水場新建工程北側鯉魚潭第二原水管及南側大甲溪輸水管工程併案發包 2 0 0 0 0 0
11384708202310260005 1121026 長春人造樹脂廠股份有限公司大發二廠 0 0 0 1 0 0
52356446202310030013 1121026 福清營造股份有限公司 52356446202310030013 1121004 1 0 0 0 0 0
42076924202310260004 1121026 靖瑋營造有限公司 1 0 0 0 0 0
70406469202310190001 1121026 高徵實業有限公司 未具文號 1121019 0 0 0 2 0 0
97348652202310060001 1121026 陸弘營造有限公司 1 0 0 0 0 0
28113286202310060003 1121026 環球晶圓股份有限公司中德廠 0 1 1 0 0 0
28112890202310200002 1121026 芯鼎科技股份有限公司 1 0 0 0 0 0
22099478202310240003 1121026 盟立自動化股份有限公司銅鑼廠 1 0 0 1 0 0
16130009202310160009 1121026 頎邦科技股份有限公司力行廠 1 0 1 0 0 0
97035928202310240007 1121025 永䥶營造股份有限公司 1 0 0 1 0 0
86964812202310240021 1121025 威勝營造有限公司 2 0 0 0 0 0
80028368202310250003 1121025 特力屋股份有限公司新竹分公司 0 0 0 1 0 0
70784363202310230001 1121025 國賓大飯店股份有限公司新竹分公司 0 1 0 1 0 0
69764375202310240002 1121025 台灣群豐駿科技股份有限公司南科車用廠 4 1 1 1 0 0
82064662202310240009 1121025 義達營造有限公司 1 0 0 0 0 0
75306405202212150014 1121025 林商行強化安全玻璃廠股份有限公司 0 0 0 1 0 0
91850199202310250001 1121025 屏東縣潮州鎮潮州國民小學 1121025 0 0 0 0 1 0

  上一頁       下一頁