Skip to main content


111年金門縣民卡1月辦卡量
111年金門縣民卡各戶所1月辦卡量


欄位說明 : 戶政所;本月辦卡量;一般卡;敬老卡;愛心卡;愛心陪伴卡

金城鎮戶政所 184 108 64 8 4
金湖鎮戶政所 113 74 26 8 5
金沙鎮戶政所 72 42 19 8 3
金寧鄉戶政所 71 38 31 1 1
烈嶼鄉戶政所 77 57 11 6 3

  上一頁       下一頁