Skip to main content


安衛單位(人員)備查名冊
事業單位依據職業安全衛生法報備之安衛單位(人員),轄區勞動檢查機構備查結果情形查詢


欄位說明 : 登錄編號;登錄日期;事業單位名稱(工程名稱);來文字號;來函日期;勞工安全衛生管理員人數;勞工安全管理師人數;勞工衛生管理師人數;甲種勞工安全衛生業務主管人數;乙種勞工安全衛生業務主管人數;丙種勞工安全衛生業務主管人數

登錄編號 登錄日期 事業單位名稱(工程名稱) 來文字號 來函日期 勞工安全衛生管理員人數 勞工安全管理師人數 勞工衛生管理師人數 甲種勞工安全衛生業務主管人數 乙種勞工安全衛生業務主管人數 丙種勞工安全衛生業務主管人數
'80285675202203090003 1110922 虎威國際運輸股份有限公司 虎威字第20220913號 1110913 0 0 0 1 0 0
'88451520202209190002 1110920 崧賀長照有限公司附設雲林縣私立崧賀居家式長期照顧服務機構 雲崧居字第00011100063號 1110920 0 0 0 0 1 0
'81193371202209190004 1110919 安興營造有限公司 (111)安字第012號 1110906 0 0 0 1 0 0
'50951882202209130003 1110919 東南高良資源再生股份有限公司 東南高良字第1110915003 1110915 0 0 0 1 0 0
'80605375202209140005 1110919 浩羚國際有限公司 未具文號 1110914 0 0 0 0 1 0
'04166684202209120001 1110917 臺北市信義區福德國民小學 北市福德國總字第1116006089號 1110913 0 0 0 1 0 0
'26645667202209160003 1110916 桃園市政府水務局 桃水綜字第1110073727號 1110919 0 0 0 1 0 0
'30974752202209120003 1110916 美喆國際企業股份有限公司 D02-12061 1110913 0 0 0 1 0 0
'82905200202209060002 1110915 安寶社會企業股份有限公司 安寶社企字 第111090001號 1110920 0 0 0 1 0 0
'84445822202203250003 1110915 美商威望股份有限公司台灣分公司 未具來文字號 1110912 0 0 0 0 1 0
'31310542202203030001 1110915 西北影像股份有限公司 勞字第11109001 1110905 0 0 0 0 1 0
'92018180202209010003 1110915 臺北市北投區逸仙國民小學 北市逸總字第1116005969號 1110906 0 0 0 1 0 0
'82902935202209070006 1110915 新加坡商易科德股份有限公司 安字第1110915001號 1110915 1 0 1 0 0 0
'24996126202209140010 1110914 達飛高雄貨櫃碼頭股份有限公司 0 2 0 1 0 0
'83865310202209140002 1110914 中華民國人壽保險商業同業公會 壽會遊字第1110000332號 1110916 0 0 0 1 0 0
'22165510202209070001 1110914 順賀行企業股份有限公司 未具文號 1110913 0 0 0 0 1 0
'53501030202209070003 1110912 野熊科技股份有限公司 野字第2022090801號 1110908 0 0 0 1 0 0
'16519402202209120002 1110912 捷胤工業有限公司 捷胤字第1110000002 1110914 0 0 0 1 0 0
'22562118202209120001 1110912 科建管理顧問股份有限公司 (111)字科桃字第1110912001號 1110912 1 0 0 0 0 0
'20085076202208290002 1110912 臺北市大安區新生國民小學 北市新生總字第1116005898號 1110831 0 0 0 1 0 0
'12709021202111190003 1110912 期暉實業有限公司 期根字第11100001號 1110908 0 0 0 0 1 0
'24375294202209120003 1110912 精遠科技有限公司 精遠字 第111090001號 1110912 1 0 0 0 0 0
'56609668202208260004 1110912 儲盈科技股份有限公司 TWO字 第2208001號 1110829 0 0 0 1 0 0
'22527725202209050001 1110912 築陞營造股份有限公司 築字第11109050001號 1110907 0 0 0 1 0 0
'27940499202209010017 1110908 香港商世界健身事業有限公司台灣分公司 世字第111090200011號 1110902 3 1 2 0 0 0
'91054813202208240001 1110908 新加坡商克雷多生醫有限公司台灣分公司 克(函)字第11109013號 1110908 1 0 0 0 0 0
'83144566202209070001 1110907 佑翔科技顧問有限公司 111勞檢字第111090801號 1110908 0 0 0 1 0 0
'70487270202209070001 1110907 川圓科技股份有限公司 未具文號 1110907 0 0 0 0 0 1
'89254499202209070001 1110907 五湖四海營造股份有限公司 五湖(立新)字第1110001442號 1110901 1 0 0 1 0 0

  上一頁       下一頁